เชียงคาน

เชียงคานเชียงคาน

เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมน้ำโขง สุดชายแดนไทย เป็นอำเภอ หนึ่งใน จังหวัดเลย ที่ อาจจะ

ยังคงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม การใช้ชีวิต แบบ เรียบง่าย เพียงพอ วิถี

ชีวิต แบบ เริ่มแรก ซึ่ง หาดูยากในตอนนี้ เมืองเล็กๆ ที่ สงบเงียบ ที่นี้ กำลังเป็น

ที่ พอใจ ของ นักเดินทาง เยอะๆ ภาพ บ้านเก่า ๆ ที่ เรียงราย ชิดกัน อยู่ ข้างถนน

ชาย โขง จูงใจ ให้นักเดินทางหลายต่อ หลายรุ่นต่าง หลั่งไหล เดินทาง กัน มา

ตรงนี้ อาคารบ้านเรื่อน ที่ เมือง เชียงคาน จะ แบ่งได้ตรอก เล็กๆ เรียก ว่า ถนน

หนทาง ศรีเชียงคาน ขนาน คู่ กัน ไป ไป กับ ถนนใหญ่ ซึ่ง เป็นถนนหลัก เริ่ม

ตั้งแต่ ถนนหนทาง ศรีเชียงคาน ซอกซอย ที่ 1- 24 แบ่งเป็น ถนนหนทาง ศรี

เชียงคาน ฝั่ง บน กับ ฝั่ง ข้างล่าง ซึ่ง ชื่อ ซอกซอย เช่นกันยูฟ่า

ถนนหนทาง ศรี เชียงคาน ฝั่ง ข้างล่างเป็น ถนนหนทาง เส้น ที่ เต็มไปด้วย บ้านไม้

ดั้งเดิม บ้านพัก โฮมสเตย์ ห้องอาหาร รวมทั้งร้าน เก๋ เยอะมากซึ่ง ถนน

หนทาง ใน เส้น นี้ จะเรียกว่า “ถนนหนทาง ชาย โขง” ซึ่ง ระยะทางกว่า 2 กม.

เป็น ทาง ที่ นักเดินทาง นิยมมาปั่นจักรยาน ดูบรยากาศ ถ่ายภาพเล่น ดูบ้านไม้

สมัยก่อน แต่ว่าก็มีนิดหน่อย เป็น ห้องแถว สร้าง ใหม่ ซึ่ง ทาง เทศบาลไม่

อนุญาต ให้ก่อสร้าง เนื่องจาก ปรารถา รักษา สิ่งแวดล้อม รอบๆ ถนนหนทาง

สาย นี้ ให้เป็นบ้ น ไม่ ทั้งสิ้น เป็นการรักษา

วัด ป่ากลาง

เดิม เป็น วัด เล็กๆ สอง วัด เป็น วัด กึ่งกลาง รวมทั้ง วัด ป่า เพราะเหตุว่าวัดกึ่งกลาง

ดั้งอยู่ ริมฝั่ง แม่น้ำ โขง ก็เลย ถูก น้ำา กัดกรอนริมฝั่ง พังทลาย เข้า มาถึง วัด

ประชาชน ก็เลย ย้าย มาร วม วัด สอง วัด เข้ามาเป็น วัด เดียวกันเมื่อปี พุทธศักราช

2466 เรียกชื่อ ว่า “วัด ปา กึ่งกลาง” ถัดมา ยุค พระ มหา เกียรติยศ วฑฒิสาโร

ได้เปลี่ยนแปลง ชื่อ เป็น “วัด พระมัชฌิมา รา ม” พระประธาน ใน โบสถ์ เป็น

พระพุทธ รูปปูนปั้น ปางมารชิ ด้านในรอบๆ วัด มีตึกส้วม โบราณ ซึ่งประชาชน

ได้รักษา ไว้ อย่างดีเยี่ยม

วัด มหา ธาตุ

ตั้งอยู่ ซอกซอย 14 วัดมหา ธาตุ วัดนี้ เป็น วัด ดั้งเดิม ที่สุด ของ เมือง เชียงคาน

ไปดู โบสถ์ไม้ โบราณ ต้นแบบ ล้าน ช้าง ข้างใน ติดดั้ง พลวง บิดา ใหญ่ รอบๆ

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีภาพลายเส้น บอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา เมือง

เชียงคาน และก็มีเจดีย์ ก่ออิฐ ที่เช้าใจกันว่า สร้าง ทับ รูพญานาค นอกนั้น ยังมี

โบสถ์ข้างหลัง ใหม่ ที่ ทำขึ้น ใน แบบ สถาปัตยกรรม ล้าน ช้าง ที่ งดงาม

วัด ท่าแขก

วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ ริมฝั่ง แม่น้ำ โขงถือได้ว่าเป็น บรร ยกาศ เย็นสบาย ด้านในได้ ติด

ตั้ง พุทธรูป โบราณ อายุกว่า

300 ปี ถือว่า มีความศักดิ์สิทธิ์เป็น ที่ นับถือ เชื่อถือ ของ สามัญชน สม่ำาเสมอ มี

ประวัติ เกี่ยวข้อง กับ ประวัติศาสตร์ เมือง เชียงคาน มั่นใจว่า “วัดท่าแขก”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *