สุขใจฟาร์ม

สุขใจฟาร์ม มีทั้งที่พักและกิจกรรม Workshop อาทิ การปลูกข้าว ปลูกผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำบัญชีครัวเรือน และการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิต เมื่อมีวิกฤติ (Covid-19) ย่อมมีโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆ บนฐานของภูมินิเวศวัฒนธรรมของชุมชน
“เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ ความมั่นคงของชีวิต”

ฟาร์มที่เริ่มต้นบนผืนดินของคุณตาและคุณยาย โดยชื่อ ตาใจ และ ยายสุข มรดกผืนสุดท้าย ในพื้นที่ 15 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถูกส่งผ่านสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เดิมทีครอบครัวทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเคมี แต่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด

จึงมีแนวคิดอยากปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกอยู่ 2 ปี จนประสบความสำเร็จ สร้างระบบนิเวศที่หมุนเวียนภายในฟาร์ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ แล้วจึงขับเคลื่อนชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ให้มีความความมั่นคงทางอาหาร สร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรม

โดยมีฟาร์มมาร์เก็ตเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ พืชผัก ให้คนปลูกกับคนกินได้มาเจอกัน ส่วนสินค้าของฟาร์ม นอกเหนือจากข้าวแล้ว ยังมีไข่ไก่ และ ผักตามฤดูกาล อีกทั้งยังเปิดเป็นฟาร์มสเตย์ เพื่อให้คนที่สนใจได้มาพักผ่อน และ เรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *