วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น ตั้งอยู่ใน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถูกผลิตโดยความคิดริเริ่ม ของหลวงตาอ๋อย หรือ ที่ รู้จัก กัน ในชื่อ “หลวงตาย่ามแดง” ท่านได้เชิญบุตรหลาน ศิษยานุศิษย์ ด้วยกัน สร้างมหารัตนเจดีย์ฯ

ที่นี้ บน ที่ดิน แปลง หนึ่ง ของ ท่าน ความ เด่น ของ มหาเจดีย์ ที่ แบบอย่างการ

ก่อสร้าง ที่ สะท้อน ถึง ความเลื่อมใส ต่างๆ เป็นการ ผสม กัน อย่าง พอดี ระหว่าง

องค์เจดีย์สำคัญ อีกทั้งสาม โลก เป็น เจดีย์ จุฬา มณี บน สรวงสวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์

นครเจดีย์ ใน นาคพื้นพิภพ และก็มหารัต น เจดีย์ ศรีตรีโลก ธาตุ บน โลก มนุษย์

มาเยี่ยมตรงนี้ แค่เพียง ที่ เดียว ก็อย่างกับว่า ได้มา สักการ องค์เจดีย์ถึง 3 โลก

อย่างยิ่งจริงๆยูฟ่า

พระ มหา เจดีย์ ผลิตขึ้นจากความเชื่อถือ ที่ว่า จุด นี้ เป็น รอบๆ ที่ เชื่อมต่อ ระหว่าง

3 โลกธาตุ อีกทั้งสรวงสวรรค์ มนุษย์ รวมทั้งเมือง บาดาล ตั้งอยู่ ท่ามกลาง

บ่อน้ำ น้ำา ล้อม ตกแต่ง บันไดอีกทั้ง 4 ด้าน ด้วยลวดลาย ของสัตว์ 4 เครือ

ญาติ เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลอีกทั้ง 4 ด้าน องค์พระเจดีย์ดีไซน์

เป็น เจดีย์ โถงเตียนโล่ง ทรง ระฆัง คว่ำ แบบ นาน ชาติ อีกทั้งไทย ประเทศธิเบต

จีน ฝรั่ง ผสมกันอย่างงดงาม ยังมีจุดสักการเจ้าแม่ กวนอิม พระ สั่งกัจจายน์

พระ สี กลุ่มคำ รวมทั้ง ยังมี ลานเมืองนรก ที่ สร้างไว้ เตือนสติ ด้วย

มหารัต นเจดีย์ ศรี ไตรโลก ธาตุ

ใส่ พระ ฟัน แก้ว ซี่ ด้านขวาล่าง พระบรมสารีริกธาตุ พุทธรูป สั่งศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ

และก็เครื่องสักการทั้งหลายแหล่ ทั้งสั้น เชื่อถือว่าตำแหน่ง ของ พระ มหา เจดีย์

ตั้งอยู่ กลาง ระหว่างเจดีย์จุฬา มณี ซึ่ง ใส่ พระ เขี้ยวแก๋ว ซี ด้านขวาบน ใน สรวง

สวรรค์ ชั้น ดาวดึงสั กับ นาคเจดีย์ใน นาค พื้นพิภพ ซึ่ง ใส่ พระ เขี้ยวแก้วซี ซ้ายที่อยู่

ข้างล่าง ฉะนั้นเมื่อ ใครกันแน่ ได้มา สักการะบูชา พระ มหา เจดีย์ ที่ นี้ ก็ พอๆกับได้

บูชา บูชา เจดีย์ อีกทั้ง สาม องค์ ใน สาม โลก ธาตุ ใน คราว เดียวกัน

พระพุทธ นีลวรรโณศี โล ทรั พยุ ดม

หรือ หลวง ปูดำ พุทธรูป ที่ ตั้ง อยู่ ใน องค์ พระเจดีย์ เป็น พุทธรูป เนื้อ ทองสัมฤทธิ์

ผิว สีดำ ทรงเครื่อง ปิดทอง ตกแต่ง พลอย สี ต่างๆ ปาง สมาธิ ศิลป์ แบบ จังหวัด

ลพบุรี ขนาดหน้าตักกว้าง 155 นิ้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *