ภูหินเซา

ภูหินเซา

ภูหินเซาภูหินเซา สภาพภูมิอากาศ จังหวัดเลย ยังคงหนาวเย็น ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม

ยอดดอยสถานที่สำหรับท่องเที่ยว อุณหภูมิ 8-11 องศา ที่ราบ 12-14 องศา

ทำให้มีหมอก ใน ช่วงเช้าบางพื้นที่ อากาศหนาวเย็น

แล้วก็ที่ ภูเขา หิน เซา สถานที่สำหรับท่องเที่ยวสมาชิกใหม่ ของ บ้านกกแห น

ใหม่ ตำบล ปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ที่ เปิด มานาน 2 ปี ห่าง

จาก อำเภอ ด่าน ซ้าย จังหวัด เลย กว่า 20 กิโลเมตร ทางสบาย นักเดินทาง นั่ง

รถยนต์ อี แต๊ก ขึ้น ภูเขา ดูดวงอาทิตย์ขึ้น

มอง ทะเลหมอก ที่ ขาวมาก เต็มฟ้า สุดหู สุดตากันอณาเขตไทย-ลาว โดยมี

แม่น้ำ เหืองกั้น เขตแดน สามารถ แลเห็น 180 องศา นักเดินทางถ่ายภาพเซล

ฟี้เก็บ ภาพ ไว้เป็น ของที่ระลึก อุณหภูมิ 12 องศา

ภูเขา หิน เซา สถานที่สำหรับท่องเที่ยว ใหม่ ของ อำเภอ ด่าน ซ้าย จังหวัดเลย

ที่เปิดมาแล้ว 2 ปี ห่าง จาก อำเภอด่านซ้าย ราวๆ 29 กฎหมาย มีนัก ท่อง

เที่ยว นั่งรถยนต์อี แต็กขึ้น ภูเขาหิน เซา มองดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลาง ทะเลหมอก

ที่ปกคลุม เต็มฟ้า สุดหูสุดตา 240 องศา ที่กันอณาเขต ไทย -ลาว มี

แม่น้ำเหืองกั้น ชายแดน อุณหภูมิ 16 องศา นทท.ต่างถ่ายภาพ เซลฟื้ เก็บ

ภาพ ไว้ เป็น ของที่ระลึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *