พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ ในอำเภอเมือง สร้างขึ้นใน ยุครัชกาล ที่ 6 เมื่อปี พุทธศักราช 2465

และก็ ได้รับการบูรณะ เพื่อก่อตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในปี

พุทธศักราช 2431 รูปแบบของ ตึก ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี ข้างหลังเดิมที่ ใช้

เป็น ตึก จัดโชว์ นิทรรศการถาวร เป็น ตึก ที่ ได้รับ อิทธิพล ด้าน แบบ การผลิตมา

จาก สถาปัตยกรรม แบบ ตะวันตก ยอดนิยม นำมาผลิต กัน อย่างมากมาย ในตอน

รัชกาล ที่ 5 – 6 โดยมีลักษณะ แผนผัง เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 30.00

เมตร ยาว 57.00 เมตร มีพื้นที่ ใช้สอยรวม 1,710 ตารางเมตร ตัวตึก ก่ออิฐ

ถือปูน ชั้นเดี่ยว ยกพื้น สูง หลังคา มุงกระเบื้อง ว่าว แล้วก็ มีพื้นที่ว่างสำหรับ

ตกแต่งเป็น ส่วนไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ รอบๆ ภายใน ตึ่ก เป็นสถานที่ จัดโชว์

แหล่ง ประวัติศาสตร์ และก็ พัฒนาการ ของ ชาว จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ยุคหิน ถึง

ปัจจุบัน ที่มาที่ไป ของ การผลิต สร้างเมือง ใน แต่ละ ช่วง รวมทั้งการจัด

แสดง ของเก่า ร่องรอย ของ อารยธรรม รวมทั้ง ศิลปวัฒนธรรม ของ ชนพื้นเมือง

นานัปการ เผ่าพันธุ์ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ จังหวัดราชบุรี ใน ทุก ด้าน เช่น

ประวัติศาสตร์ โบราณคดีวิทยา ชาติพันธุวิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะท้องถิ่น

เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการ จับ สัตว์น้ำ

ยิ่งกว่านั้น ยัง มี ตึก ข้างหลัง ลำดับที่สอง ของ พิพิธภัณฑสถาน ซึ่ง เป็น ตึก ส่วน

บริการ เป็นตึกที่ผลิตขึ้น ในราวปี พุทธศักราช 2418 ในรัชสมัย ของ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 5) เพื่อ ใช้ เป็น จวน บ้านพัก ของ

สมเด็จเจ้า พระยา บรม มหา ศรีสุริ ยวงศ์ (ตอน บุ น นาค ) ผู้สำเร็จราชการ แผ่น

ดิน ใน ยุคต้น รัชกาล ที่ 5 ถัดมา ได้ ใช้ เป็นกอง สั่งการ รัฐบาล บริเวณ จังหวัด

ราชบุรีเมื่อ หนแรก ตั้ง เมื่อมีการสร้าง ศาลา ว่าการ รัฐบาล บริเวณ จังหวัดราชบุรี

ขึ้น ใหม่ แล้ว (ตึก ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี ข้างหลัง เดิมที่ ใช้ เป็น ตึก จัดโชว์

นิทรรศการถาวร ของพิพิธภัณฑสถาน ในขณะนี้ ตึกข้างหลังนี้ ก็ ใช้ เป็น จวน

บ้านพัก ของ เจ้าผู้ครองเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน ชมรม ผลักดัน วัฒนธรรม

หญิง จังหวัดราชบุรีรวมทั้ง ห้องสมุดสำหรับประชาชน จังหวัดราชบุรี เป็น

ลำดับ หลังจากที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีการ จัด

สร้าง ห้องสมุดสำหรับประชาชน เฉลิม ราช เด็กหญิง ที่รอบๆ หน้า ศาลากลาง

จังหวัดราชบุรี ตอนนี้ เสร็จ รวมทั้ง ได้ย้าย ที่ทำการ ไปตั้งอยู่ ในรอบๆ เดี่ยวกัน

กับ หอสมุด กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ก็เลย ได้

ขอ ใช้ตึกข้างหลัง นี้ แล้วก็รอบๆ รอบๆ จาก กรมธนารักษ์ ให้ใช้ได้ ตอนวันที่ 28

เดือนตุลาคม 2539

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *