พระธาตุดอยหินกิ่ว ตาก

พระธาตุดอยหินกิ่ว ตาก

พระธาตุดอยหินกิ่ว ตากพระธาตุดอยหินกิ่ว ตาก ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถานที่เที่ยว สำคัญ

ของ อำเภอ ที่ไม่สมควรพลาด องค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง

โดยมีหิน ก้อน ใหญ่ บน ผา นั้น ซึ่งราษฎรต่าง พากันตั้งชื่อว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” ทั้งยัง หิน ที่อยู่ บน ภูเขา นี้ ยัง มี สี ดำ หรือ น้ำตาล ไหม้ บาง

บุคคล ก็เลยเรียก พระบรมสารีริกธาตุ องค์ นี้ ว่า “พระบรมสารีริกธาตุ ภูเขา ดิน ย่าง

ซึ่งก็คือดิน ที่ ถูกไฟเผา นั่นเอง ด้านใน เจดีย์มี พระบรมธาตุ ตั้ง อยู่ เรียกกันว่า

พญา ล่อง” ซึ่งเป็น ที่ เกิดทูนบูชา ของ ชาว จังหวัด ตาก แล้วก็ จังหวัด ใกล้เคียง

รอบๆ วัด พระบรมธาตุ ฯ ยัง มี เรือ โบราณ ที่ แก่ราว 200 ปิ โดย ประชาชน วัง ตะ

เคียน ได้ ช่วยเหลือกันกู้ ขึ้นมารักษาไว้ ที่ เชิง ภูเขา ดิน ย่างเรือลำนี้ ข้างในเรือมี

ช่อง สำหรับ ใส่ ไม่แผ่น เพื่อ ทำเป็น ที่นั่ง ปริมาณ 4 ช่อง โดย มี ระยะห่าง แตก

ต่างกัน ซึ่งจากรูป และก็ ขนาด ของ เรือ คาดคะเน ว่าน่า จะ เป็นเรือ ที่ ใช้เพื่อ

สำหรับการ ขนส่ง ของกิน หรือ ผลิตภัณฑ์ ระหว่าง ทั้งคู่ ฝั่งแม่น้ำ เมย เมื่อ ดูลงมา

จากองค์ พระบรมธาตุ จะ มองเห็นวิว ที่สวยงาม ของอำเภอแม่สอด และก็ด้วย เชื่อถือ

ใน องค์ พระบรมธาตุ ชาว อำเภอ แม่สอด รวมทั้ง ผู้คน ฝั่ง เมียนมาร์ จะ จัดงาน

นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ หิน กิ่ว ดอย ดิน จี่ ขึ้น บ่อยๆ ใน ก.พ. ของทุกปื

พระบรมธาตุ หิน กิ่ว ( พระบรมสารีริกธาตุ หิน พระอินทร์ ห้อย)

ตั้งอยู่ เชิง ผา ห่าง จากถ้ำฆ้องถ้ำกลองมา ทางซ้าย มือ โดยประมาณ 300

เมตร ความสูง อยู่ราวๆ กลาง ของ ภูเขา ดิน ย่าง พระบรมสารีริกธาตุ จะติดตั้งอยู่

บน หิน ว ที่มีลักษณะคล้ายกับ พระบรมธาตุ อินทร์ ห้อย ที่ ประเทศพม่า ด้านข้าง

องค์ พระเจดีย์จะมีรูปปั้น อารักษเทวดา หลาย องค์ ศิลป์ แบบ ประเทศพม่า แล้วก็

ไทยใหญ่ ใกล้ๆ กับ พระบรมสารีริกธาตุ จะ มี ศาลา ให้ ชาวพุทธ พักผ่อน แล้วก็

สำหรับ สวดมนต์ไหว้พระ

เจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ

เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้ง อยู่ แทบ ข้างบน สุด ของ ยอดดอย ระยะ ความสูง จาก ข้าง

ล่าง นับ เป็น ขั้นบันได ได้ 413 ขั้น แม้กระนั้น หากเดิน จากถ้ำฆ้องถ้ำกลองก็

เดิน อีกเพียงแค่ 130 ขั้นเพียงแค่นั้น ข้างใน เป็น ที่ ใส่ พระบรมสารีริกธาตุ ของ

ล้ำค่า เงิน รูปี เหรียญตรา รวมทั้งพุทธรูป ทอง 5 องค์ ที่ ผู้ผลิตนำ ประจำตัว

มาจาก ประเทศพม่า ลงมา เป็นรอยเท้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *