ป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี

ป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี

ป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรีป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี ตั้งอยู่ในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม ที่นอกเหนือจากที่จะมีหาด บรรยากาศ สวยสดงคงาม รวมทั้ง

สงบ ให้ ท่องเที่ยว ดู แล้ว ยัง มี ทาง ให้เดิน เรียนรู้ ระบบนิเวศ ป๋าชายเลน ระยะทาง

ยาว 1 กิโล โดย ทำเป็น สะพานไม้ยกฐานะ สามารถ ท่องเที่ยว ดู รวมทั้งเรียนรู้

เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป๋าชายเลน อย่างใกล้ชิด รอบๆ ทางเท้า

จัดตั้ง ป้ายสื่อความหมายตลอด ทาง

ทางเรียนรู้ธรรมชาติ ทำ เป็น สะพานไม้ ทอดยาวราวๆ 1 กม. ลัดไปตาม ป้า

ชายเลน ดูพืชพันธ์ไม้จำพวกต่างๆ อีกทั้ง โกงกาง โปรงแดง ตะบุนดำา เริ่ม

ผ่าน เดินผ่าน ทาง เจ้า มาถึงรอบๆ ที่นั่ง วงกลม ป้าย บอก เลี้ยวซ้าย แต่ว่า จะ

เดิน เลี้ยวขวาไปก่อน ก็ได้ ฝั่งนี้จะมีต้น ไม้ที่มีรากไม้งาม ให้ถ่ายภาพ

เลี้ยวขวา มา จะ พบ กับ ต้น โกงกางที่ มีรากขยายสาขาใหญ่มโหฬาร แปลงเป็น

ศิลป์ ทางธรรมชาติ ที่ สวยงาม ประหลาดตา

ว่า แล้ว จะต้อง แอ ค ท่า ถ่ายภาพ กัน สักนิดสักหน่อย หรือ จะ นั่ง นิ่งๆ ทดลอง

หลับตา ฟัง เสียง ธรรมชาติ ช่วย แก้ไข ได้ดีมากๆเลยทีเดียว

กลางทางมี ป้าย ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจ เป็นระยะ บน ทาง เดิน เรียน

ธรรมชาติ นอกเหนือจากที่จะ ได้ทราบ จะ กับ พรรณ์ไม้ต่างๆ ใน ป่าชายเลน แล้ว

ยัง ได้ มองเห็น สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่อาศัย อยู่ ดังเช่นว่า ปูก้ามดาบ หอยขี้กา กุ้ง

ดีด ขัน ที่ช่วยสำหรับการย่อย สลาย อิน ทรี ย สาร ด้วย การกิน ใบ โกงกางและก็

พืช ประเภท อื่นๆ แล้วย่อย ออกมา เป็น มูล เป็นปุ๊ย ช่วยเพิ่ม ธาตุให้ดิน รวมทั้ง

ยัง ช่วย สำหรับในการเวียน ของ สารอาหาร ใน ระบบนิเวศ ป่าชายเลน

ต่อจากนั้น เดิน ย้อนกลับมายัง ทาง เดิม เลี้ยวซ้าย ไป จะ พบ กับ ซุ้ม ต้นไม้ ที่

งดงาม ระยะแรก ฯลฯ โกงกาง เดิน ไป อีก นิด เป็น กรุ๊ป ของป้า โปร ง แดง

เดิน มาถึง ทาง ท้ายที่สุด เป็น ส่วน ของ ต้น โปรงมี หอสังเกตการณ์ ดู ทิวทัศน์ ซึ่ง

สามารถ แลเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ของป่าชายเลน อัน เขียวชะอุ่ม ใน มุม สูง ได้ แบบ

360 องศา เป็นจุดสำหรับชมวิวมุม กว้าง แบบ ไม่มี อะไร บัง สายตา วนอุทยาน

ปราณ บุรี ทางเล่าเรียน ธรรมชาติ ที่เดิน ได้แบบ เพลิดเพลิน มี จุดถ่ายภาพงาม

ให้จำต้อง หยุดเก็บ ภาพตลอด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *