ตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร

ตลาดประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *